pravna obvestila

Splošna pravila in pogoji uporabe spletne strani

Lastnik spletne strani in spletne domene https://kanaliziranje.si je Petra Vidmar (v nadaljevanju Ponudnik), ki je tudi kontaktna oseba za vsa morebitna vprašanja, ki se pošljejo na info@kanaliziranje.si

Splošna pravila uporabe spletne strani so namenjena vsem in so zavezujoča za vse uporabnike spletne strani. 

Uporabo spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) se šteje kot soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s temi splošnimi pogoji uporabe. V kolikor se kot obiskovalec spletne strani ne strinjate s temi splošnimi pogoji vas prosimo, da spletne strani ne uporabljate.

Uporabnik spletne strani soglaša, da z vsakim dostopom do spletne strani sprejema trenutno veljavna Splošna pravila in pogoje uporabe spletne strani. 

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, pod-strani ali obrazci.

Vse informacije na spletni strani, vključno s slikam, zapisi in drugimi elementi, so izključno v lasti Ponudnika spletne strani in so avtorsko zaščitene.  Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugačno spreminjanje strani, pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani, brez predhodnega izrecnega dovoljenja Ponudnika strani. Vsako dejanje, ki je v nasprotju s to prepovedjo, je predmet prekrškovne, kazenske in/ali materialno pravne odgovornosti. 

Ponudnik spletne strani  ohranja pravico do spreminjanja, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli opisane vsebine.

Ponudnik spletne strani si pridružuje pravico, da te splošne pogoje kadarkoli in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani. Spremenjeni pogoji uporabe pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletni strani.

Ponudnik spletne strani ni odgovoren za prekinitev storitve zaradi onemogočanja dostopa do spletne strani, do katerega je prišlo zaradi tehničnega vzdrževanja ali morebitnih tehničnih težav. Uporabnik soglaša, da je uporaba spletne strani odvisna od zmožnosti dostopa do spleta ali razpoložljivosti omrežja.

Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki so v lastništvu drugih fizičnih ali pravnih oseb. Ponudnik spletne strani https://kanaliziranje.si ne upravlja z vsebino in podatki teh spletnih strani, ne daje posebna priporočila za uporabo teh spletnih strani, ne garantira in ne odgovarja za resničnost vsebine teh spletnih strani. 

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, ki mu jih ti posredujejo pri njeni uporabi. Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

Ponudnik ne bo osebnih podatkov, vključno s kontaktnimi informacijami, uporabljal za nobene druge namene ter jih brez izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, posredoval tretjim osebam, razen če bi bil k temu zavezan na podlagi predpisov.

Ob obisku spletne strani se nekateri podatki (npr. datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z varovanjem osebnih podatkov lahko brez zadržkov pišete na info@kanaliziranje.si

Vsaka sprememba politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na tem spletnem mestu.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino.